badania dla sportowców poznań badania dla sportowców poznań Oferujemy: Badania ogólne Badania specjalistyczne Badania laboratoryjne Badania dla sportowców
medycyna pracy poznań medycyna pracy poznań medycyna pracy poznań Doświadczona kadra medycyna pracy poznań Nasz zespół składa się z doświadczonego
i ambitnego zespołu
medycyna pracy poznań Badania laboratoryjne m.in.
Badania podstawowe
Badania serologiczne
Toksykologia
+
+
+

Badania dla sportowców, medycyna pracy Poznań - Uniwersyteckie centrum medyczne

polski english

Uniwersyteckie Centrum Medyczne to instytucja działająca wewnątrz struktur Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań. Opieramy swoje działania na wieloletnim doświadczeniu Zakładu Medycyny Pracy UM Poznań, współpracy z kadrą naukową uczelni, specjalistycznym sprzęcie medycznym oraz sprawdzonych procedurach badań specjalistycznych. Uniwersyteckie Centrum Medyczne to kompleksowa opieka medyczna dla pracowników jak i studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Medycyna pracy to dziedzina, która zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy. Celem medycyny pracy jest również całość opieki profilaktycznej, przede wszystkim poprzez badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne jak również badania dla sportowców. Medycyna pracy obejmuje także orzecznictwo wynikające z przepisów kodeksu pracy.

University Medical Center is an institution operating within the structures of the University of Medical Sciences. Base their actions on years of experience of the Department of Occupational Medicine, Medical University of Poznan, cooperation with scientists from universities, specialized medical equipment and proven procedures, specialized studies. University Medical Center is a comprehensive medical care for employees and students of the Medical University in Poznan.

Occupational medicine is a field that deals with the health protection of workers from exposure to harmful environmental factors work. The goal of occupational medicine is also all preventive care, primarily through preventive screening: preliminary, intermediate and control. Occupational medicine also includes case law under the provisions of the Labour Code.